நீங்கள் என்ன மீம் துணை கலாச்சாரம்

வாட் டூ யூ மீம் என்பது மனிதநேய பாணியிலான கார்டுகளுக்கு எதிரான கார்டுகளைக் கொண்ட பார்ட்டி கேம். விளையாட்டின் நோக்கம் பிரபலமான மீம்களின் படங்களுக்கு தலைப்புகளை இணைத்து, அடிப்படையில் ஒரு பட மேக்ரோவை உருவாக்குவதாகும். ஒவ்வொரு சுற்றிலும் மாறும் நீதிபதியால் வெற்றியாளர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள்.

மேலும் படிக்க